Risinājumu salīdzinājums

CitrON offline CitrON online CitrON MAX
Grāmatvedības datus ievadām mēs
Datus ievadi pats un maksā mazāk
Nodokļu un finanšu konsultācijas
Atskaites EDS, bankai un statistikai
Gada pārskatu sagatavošana
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana
Automatizēts bankas datu imports
Avansa norēķinu uzskaite drīzumā
Darba samaksas aprēķini
Pamatlīdzekļu uzskaite
Operatīvā bilance
Debitoru kontrole
Izmanto HansaWorld Enterprise
Piekļuve programmai jebkurā vietā un laikā
Neapmaksāto rēķinu atskaites jebkurā laikā
Savu klientu un piegādātāju ievade
Savu preču un pakalpojumu ievade
Realizācijas rēķinu izveide un izdruka
Rēķinu apmaksas kontrole drīzumā
Ienākošo maksājumu izveide
Daudzvalūtu atbalsts drīzumā
Piegādāju rēķinu izveide un izdruka drīzumā
Izejošo maksājumu izveide drīzumā
Ieņēmumu un izdevumu klasificēšana drīzumā
Dokumentu oriģināla pievienošana drīzumā
Atskaites: Ieņēmumi, Izdevumi, Bilance drīzumā
Daudzvalodu atbalsts
Noliktavas pārvaldība
Klientu pasūtījumi un loģistika
Klientu attiecību vadība (CRM)
Projektu izmaksu pārvaldība
Darba laika uzskaite
Tīmekļa veikala izstrādes iespējas
Pārējā HansaWorld Enterprise funkcionalitāte