Kā tas notiek?

1

Jūs lietojat Citron Online

Pašam sava grāmatvedības programma, kas dos iespēju ievadīt un pārvaldīt:

 • savu klientu un piegādātāju datus - kontaktinformāciju, bankas rekvizītus, adreses un citu informāciju
 • savas preces un pakalpojumus, lai varētu izrakstīt realizācijas rēķinus
 • realizācijas rēķinus - vienkārši un likumdošanai atbilstoši rēķini vienā vietā, izskatā un formā
 • piegādātāju rēķinus - vienkārša izdevumu uzskaite un maksājumu imports internetbankā
 • avansa norēķinus - gatavi šabloni čeku uzskaitei
 • bankas izrakstus - automātiska maksājumu datu piesaiste rēķiniem
2

Grāmatvedis iegrāmato dokumentus

Grāmatvedis pārbaudīs jūsu dokumentu atbilstību izcelsmes dokumentiem:

 • norādīs uz iespējamajām kļūdām datos
 • jūs varēsiet veikt nepieciešamās izmaiņas
 • ja vēlēsieties, par papildu samaksu to izdarīsim mēs

Tā kā Jūs esat sistēmas lietotājs un datu ievadītājs, tad informācijas precizitāte, savlaicība un pilnīgums ir atkarīgi no Jums.

Kad visi dati būs kvalitatīvi ievadīti sistēmā, tad grāmatvedim atliks tos iegrāmatot atbilstoši likumdošanas prasībām.

3

Tiek sagatavotas atskaites

Atkarībā no nepieciešamības mēs varam sagatavot atskaites:

 • Valsts ieņēmumu dienestam
 • Centrālai statistikas pārvaldei
 • Komercbankām
 • Latvijas bankai
 • Uzņēmuma iekšējām vajadzībām

Atskaites tiks piegādātas elektroniski vai, ja jūs tā vēlaties, tad paši tās iesniegsim, piemēram, EDS.

Darba rezultāts

 • vienkāršāks un efektīvāks darbs
 • sakārtota grāmatvedība
 • atskaites par ieņēmumiem, izdevumiem un, protams, bilanci
 • atskaites par parādniekiem un parādiem
 • statistika un pat biznesa inteliģence (tuvā nākotnē)
Darba rezultāts
Datu drošība un pieejamība

Datu drošība un pieejamība

Citron Online tiek glabāts "mākonī", kas nodrošina 99,97% pieejamību un jūsu datu drošību. Tomēr dubults neplīst - pilnīgai drošībai dati tiek dublēti arī citā valstī, lai nodrošinātos visiem dzīves gadījumiem.

Konsultācijas

Lai arī CitrON Online nodrošina patstāvību finanšu pārvaldīšanā, tomēr var rasties nestandarta situācijas vai gadījumi, kuros nezināt kā rīkoties pareizāk. Gan mūsu biznesa konsultanti, gan pieredzējušie grāmatveži būs vienmēr gatavi jums palīdzēt, tomēr konsultācijas nav iekļautas ļoti draudzīgajā CitrON Online risinājuma cenā.

Konsultācijas
Debitoru kontrole

Debitoru kontrole

Bankas palīgs automātiski piesaistīs maksājumus rēķiniem, izveidos avansa maksājumus un citas bankas transakcijas. Savus bankas izrakstus elektroniski (FiDAViSta formātā) varat ieimportēt cik bieži nepieciešams. Tas dod iespēju operatīvi sekot līdzi savu pārādnieku un saistību informācijai tiešsaistē jebkurā laikā.

Kamēr tas vēl nav iespējams CitrON Online (drīzumā būs), mēs varam nosūtīt atgādinājumu e-pastus, īsziņas vai veikt laipnus atgādinājumu zvanus jūsu parādniekiem. Tas noteikti atmaksāsies.